Jeugd EHBO

Een ongeluk zit in een klein hoekje en daarom vinden wij dat ook de kinderen bekend zouden moeten worden met EHBO-kennis.  Er zijn drie verschillende cursussen ontwikkeld door het Oranje Kruis, waarbij u stap voor stap leert hoe u bij verschillende ongevallen moet handelen. Enkele opleidingen kunnen gegeven worden door een leraar/lerares met een diploma eerste hulp. Hierin ondersteunen wij graag waar dat gevraagd wordt.

Jeugd Eerste Hulp Junior

EHBO loermans

Leerstof voor groep 5 en 6 van de basisschool (8 t/m 10 jaar). De onderwerpen die tijdens de cursus worden behandeld zijn:  een ongeluk is zo gebeurd, vijf belangrijke punten, de verbanddoos, wonden, ongelukjes, brandwonden, botbreuken, het menselijk lichaam en materialen.

Als de leerling zich goed ingezet heeft ontvangt men hiervoor een diploma. Hier hoeft geen examen voor gedaan te worden.

Jeugd Eerste Hulp A

Deze cursus is bestemd voor groep 7 en 8 van de basisschool (10 t/m 12 jaar). Deze cursus leidt op tot het diploma “Jeugd Eerste Hulp A”. Tijdens deze cursus leert u wat u moet doen bij verwondingen, botbreuken, personen die flauwvallen of niet meer ademen. U leert ook hoe u ongevallen kunt voorkomen.

De leerling doet aan het einde van de cursus examen en bij slagen ontvangt de leerling het diploma Junior Eerste Hulp A.

Jeugd Eerste Hulp B

Deze cursus is bestemd voor jongeren van 13 tot en met 15 jaar. U hoeft niet eerst de cursus Jeugd Eerste Hulp A te hebben gevolgd. De cursus bestaat uit ongeveer 24 lesuren. De volgende onderwerpen komen aan bod: Wat is Eerste Hulp, vijf belangrijke punten, verband en hulpmiddelen, huid en slijmvliezen, wonden, kleine ongevallen, brandwonden, oogletsels, bloed, hart en bloedvaten, ernstig uitwendig bloedverlies, botten en gewrichten, kneuzing en verstuiking, botbreuken en ontwrichting, de ademhalingsorganen, de vitale functies, bewusteloosheid, flauwte, afsluiting van de luchtweg, beoordelen van de ademhaling, vergiftiging en het menselijk lichaam.

De leerling doet aan het einde van de cursus examen en bij slagen ontvangt de leerling het diploma Junior Eerste Hulp B.