EHBO

Er gaat geen dag voorbij of krant en TV tonen auto’s die aan diggelen liggen en ambulances met gillende sirenes. Vandaar wordt vaak bij het woord “ongeluk” meteen aan bloed en ellende gedacht! Het grootste deel van de ongelukken gebeurt echter gewoon thuis, tijdens het werk of tijdens het spelen.

Een vinger die klem heeft gezeten, een brandplek, een verstuikte enkel: niets griezeligs of bloederigs; iedereen kan helpen, als hij maar weet wat hij doen moet. Iemand verslikt zich of krijgt een hartaanval: geen bloed te zien, maar als hij niet snel geholpen wordt kan hij gewoon doodgaan …

loermans ehbo junior

EHBO Certificaat + Reanimatie

Tijdens deze 9 uur durende cursus leert u de basisprincipes binnen het EHBO. Bijvoorbeeld: ga ik het slachtoffer zelf behandelen of dient deze vervolgt te worden door de professionele hulpverlening? Maar ook: hoe herken je ziektebeelden zoals een beroerte, hartfalen, epilepsie etc?

Verder leert u om te gaan met brandwonden, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken en ontwrichtingen, verbanden en kleine letsels.

Certificaat EHBO wordt afgegeven vanuit Loermans Opleidingen. Het reanimatie certificaat vanuit de Nederlandse Reanimatie Raad dient 1x per 2 jaar herhaald te worden. Tijdens deze cursus wordt gewerkt met LOTUS slachtoffers.

EHBO Oranje Kruis

De opleiding tot het eenheidsdiploma EHBO, van het Oranje Kruis, inclusief de module verbandleer,  neemt gemiddeld 21 uur in beslag (afhankelijk van de grootte van de groep deelnemers). Tijdens de lessen hanteren wij de laatste richtlijnen volgens de 27e druk van het Oranje Kruis-boekje. Daarbij zullen alle onderdelen behandeld worden.

Het examen wordt afgenomen door een onafhankelijk examenteam. Na het behalen van het examen ontvangt u een Diploma Eerste Hulp. Dit diploma is twee jaar geldig. Om de geldigheidsduur na twee jaar te kunnen verlengen, is het raadzaam herhalingslessen te volgen. Tijdens deze lessen worden bepaalde onderwerpen herhaald en kunt u aantonen nog steeds een kundige eerstehulpverlener te zijn.