Kinder EHBO

Elk jaar zijn er meer dan 60.000 kinderen betrokken bij een ongeval in en om het huis. Een kind dat uitglijdt , hete vloeistof over zich heen krijgt, of zich verslikt. Kinderen zijn vliegensvlug en als het dan eens mis gaat, dan wilt u toch Eerste Hulp kunnen bieden?

De cursus kinder EHBO van het Oranje Kruis  is verplicht gesteld voor gastouders en is verder geschikt voor een ieder die met kinderen om gaat.  Men leert niet alleen om te gaan met veel voorkomende ongelukjes in huis of op school, zoals een kneuzing of een schaafwond, maar men leert ook te handelen als er plotseling een levensbedreigende situatie ontstaat.

De duur van de cursus betreft 2 dagen en men ontvangt na een goed afgelegd examen het certificaat kinder EHBO van Het Oranje Kruis.

Een groot deel van de zorgverzekeraars vergoeden (deels) de kosten van de cursus.