Nascholing beroepschauffeurs

Om beroepschauffeur te blijven, zijn beroepschauffeurs verplicht iedere 5 jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Als u niet voldoet aan de nascholing plicht, mag u uw vak niet meer uitoefenen.

De opleiding zal plaatsvinden volgens richtlijnen van het Oranje Kruis, met inzet van lotusslachtoffers, en omvat een theorie- en praktijkgedeelte waarin de volgende aspecten uitvoerig worden behandeld:

 • vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp;
 • stoornissen in het bewustzijn;
 • stoornissen van de ademhaling;
 • stilstand van de bloedsomloop;
 • ernstige uitwendige bloedingen;
 • shock;
 • uitwendige wonden;
 • brandwonden;
 • kneuzing en verstuiking;
 • ontwrichting en botbreuken;
 • oogletsels;
 • vergiftiging;
 • elektriciteitsongevallen;
 • letsels door koude;
 • letsels door warmte;
 • vervoer over korte afstand;
 • verband- en hulpmiddelen;
 • het menselijk lichaam.

Er zijn twee aantekeningen mogelijk betreffende de nascholing bij het CBR:

N72 Basis EHBO ( 14 uur )
N93 Herhaling EHBO (7 uur )

Deze cursus is uitstekend te combineren met de BHV’ers binnen uw bedrijf.