BHV (bedrijfshulpverlening)

Bij gevaarlijke situaties op het werk moet letsel en schade bij werknemers en gasten zoveel mogelijk worden voorkomen. Een werkgever is daarom verplicht om bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren. Elk bedrijf heeft één of meer bedrijfshulpverleners nodig. Bij calamiteiten kunnen zij de werknemers en de bezoekers goed opvangen en verzorgen. Er dient ten aller tijden minimaal één bedrijf hulpverlener aanwezig te zijn. Wij verzorgen voor u de certificering vanuit Loermans Opleidingen of vanuit de NIBHV.

Niet spoedeisende hulp

Niet spoedeisende hulp is gericht op letsels die niet direct een gevaar vormen voor het slachtoffer, maar zeker wel van groot belang is om goed en spoedig te handelen.  De volgende letsels zullen besproken worden in deze gedeelte van de opleiding. Uitwendige wonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken en ontwrichtingen, wervelletsels, brandwonden. Ondanks dat deze letsels bij de niet spoedeisende hulp ondergebracht zijn, kunnen deze wel spoedeisend gaan worden!

Spoedeisende hulp

Hier komt het reanimeren en het gebruik van een AED (automatische externe defibrilator) aan bod. Verder leert men hoe te handelen bij verslikking. Wat is shock en hoe ga je hiermee om? Hoe herken je een beroerte en hoe nu verder? Wat te doen bij een epilepsie aanval? Wat is suikerziekte en hoe kan je ermee te maken krijgen? Wat te doen bij hersenletsel?

Brandbestrijding

Hier leert de cursist hoe de brand ontstaat, hoe deze zich ontwikkelt en welke middelen men dient te gebruiken om de brand te blussen. Cursisten leren om een keuze te maken of men de brand zelf kan blussen of dat deze te groot is en overgelaten moet worden aan de professionele hulpverlening. Indien de BHV-er ervoor kiest om de brand niet zelf te blussen dient men onmiddellijk over te gaan tot ontruiming van het gebouw.

Ontruiming

Wat is de rol van de BHV-er bij een ontruiming? Welke stappen dient men te nemen. Wat staat er in een ontruimingsplan. Welke voorzieningen dienen er aanwezig te zijn in het gebouw. Welke informatie geef je door aan de professionele hulpverlening. Allemaal vragen die in het onderdeel ontruiming van de opleiding wordt beantwoord.

De basis opleiding BHV bevat 16 les uren, afhankelijk van uw wens kan dit ingevuld worden. De herhaling BHV bedraagt 8 les uren. Certificering is geldig gedurende één jaar.

Bent u in het bezit van een geldig diploma ehbo met reanimatie aantekening van het Oranje kruis en/of diploma verpleegkunde krijgt u vrijstelling voor het ehbo gedeelte.

Bent u in het bezit van een geldig diploma brandwacht dan krijgt u vrijstelling voor het brand gedeelte.

De cursus BHV is ook te combineren met andere opleidingen bij Loermans Opleidingen, neem voor meer informatie contact op.